[صفت]

mammalian

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وابسته به پستانداران

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان