[اسم]

mama

/ˈmæmə/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مامان مادر

مترادف و متضاد mother mummy
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان