[اسم]

mam

/mæm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مامان

informal
مترادف و متضاد mother mum
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان