[اسم]

malted milk

/ˌmɔːltɪd ˈmɪlk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شیر مالت

مترادف و متضاد malt
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان