[اسم]

manhole

/mˈænhoʊl/
قابل شمارش

1 دریچه آدم‌رو (فاضلاب و ...) منهول

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان