[اسم]

mango

/ˈmæŋgoʊ/
قابل شمارش
[جمع: mangoes]

1 انبه

معادل ها در دیکشنری فارسی: انبه
  • 1.We had ice cream with slices of mango.
    1. ما بستنی همراه با برش‌هایی از انبه خوردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان