[اسم]

mango

/ˈmæŋ.goʊ/
قابل شمارش
[جمع: mangoes]

1 انبه

  • 1. We had ice cream with slices of mango.
    1 . ما بستنی همراه با برش هایی از انبه خوردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان