[اسم]

manger

/ˈmeɪnʤər/
قابل شمارش

1 آخور (اسب و ...)

معادل ها در دیکشنری فارسی: آخور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان