[اسم]

mangrove

قابل شمارش

1 کرنا (گیاه‌شناسی) مانگرو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان