[اسم]

manhattan

/mænˈhætn/
قابل شمارش

1 منهتن (نوشیدنی الکلی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان