[اسم]

marriage certificate

/ˈmɛrɪʤ sərˈtɪfɪkət/
قابل شمارش

1 عقد نامه سند ازدواج

مترادف و متضاد marriage license
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان