[اسم]

meddling

/mˈɛdlɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 فضولی دخالت (بیجا)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فضولی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان