[اسم]

median

/ˈmidiən/
قابل شمارش

1 میانه میانگین

معادل ها در دیکشنری فارسی: میانه میانگین
  • 1.The median is 9.5.
    1. میانه، 9.5 است.
a median of twenty-four
میانه 24

2 نوار میانی دو جاده

مترادف و متضاد central reservation median strip
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان