[اسم]

Medicaid

/ˈmedɪkeɪd/
غیرقابل شمارش

1 بیمه مدیکید برنامه بهداشتی آمریکا برای فقرا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان