[اسم]

mediator

قابل شمارش

1 میانجی وساطت‌کننده

معادل ها در دیکشنری فارسی: واسطه میانجی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان