[صفت]

medical

/ˈmed.ɪ.kəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more medical] [حالت عالی: most medical]

1 پزشکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: طبی
medical advances/care/research/profession
پیشرفت‌ها/مراقبت/تحقیقات/حرفه پزشکی
medical condition/history/records
شرایط/پیشینه/سابقه پزشکی
medical student/school
دانشجو/دانشگاه پزشکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان