[اسم]

misrepresentation

قابل شمارش

1 بیان یا شرح نادرست تدلیس (حقوقی)، تحریف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان