[اسم]

missile

/ˈmɪsəl/
قابل شمارش

1 موشک موشکی

Iran's missile program
برنامه موشکی ایران
nuclear missiles
موشک‌های هسته‌ای

2 پرتابه (گلوله و ...) جسم پرتاب‌شونده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان