[صفت]

missing

/ˈmɪs.ɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 گم‌شده

مترادف و متضاد lost misplaced present to hand
 • 1.Have you found those missing documents?
  1 . آیا آن مدارک گم‌شده را پیدا کردی؟
 • 2.Her father has been missing since September 1992.
  2 . پدر او از سپتامبر 1992 گم‌شده‌است.
 • 3.One of my blue socks is missing.
  3 . یکی از جوراب‌های آبی من گم‌شده‌است.

2 ناموجود

 • 1.You can fill in the missing details later.
  1 . می‌توانید جزئیات ناموجود را بعداً پر کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان