[صفت]

missing

/ˈmɪs.ɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 گم‌شده

معادل ها در دیکشنری فارسی: مفقود گمشده گم
مترادف و متضاد lost misplaced present to hand
 • 1.Have you found those missing documents?
  1. آیا آن مدارک گم‌شده را پیدا کردی؟
 • 2.Her father has been missing since September 1992.
  2. پدر او از سپتامبر 1992 گم‌شده‌است.
 • 3.One of my blue socks is missing.
  3. یکی از جوراب‌های آبی من گم‌شده‌است.

2 ناموجود

 • 1.You can fill in the missing details later.
  1. می‌توانید جزئیات ناموجود را بعداً پر کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان