[اسم]

Mississippi

/ˌmɪsəˈsɪpi/
غیرقابل شمارش

1 می‌سی‌سی‌پی [ایالتی در آمریکا]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان