[اسم]

missus

/ˈmɪsɪz/
قابل شمارش

1 خانم

  • 1.Hey, missus, are these your kids?
    1. هی، خانم، آیا اینها بچه‌های شما هستند؟
  • 2.How’s the missus?
    2. خانم چطور است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان