[فعل]

to misspell

/mɪsˈspɛl/
فعل گذرا
[گذشته: misspelled] [گذشته: misspelled] [گذشته کامل: misspelled]

1 (با املای) اشتباه نوشتن

  • 1.People often misspell the word “embarrassed".
    1. مردم اغلب کلمه‌ی «خجالت‌زده» را اشتباه می‌نویسند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان