[اسم]

Norma

/ˈnɔrmə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نرما (اسم کوچک زنانه) نورما

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان