[اسم]

normalcy

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عادی معمول

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان