[اسم]

normal distribution

/ˈnɔrməl ˌdɪstrəˈbjuʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 توزیع طبیعی

  • 1.What do you know about the normal distribution?
    1. از توزیع طبیعی چه می‌دانی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان