[اسم]

normalization

/nˌoːɹməlaɪzˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عادی‌سازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: عادی‌سازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان