[قید]

obv

(obviously)
/ɑːv/
غیرقابل مقایسه

1 معلومه (در پیام کوتاه) بدیهی است، واضح است

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان