[اسم]

osteopath

/ˈɑːstiəpæθ/
قابل شمارش

1 متخصص استخوان آسیب‌شناس استخوان و عضله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان