[اسم]

osteoporosis

قابل شمارش

1 پوکی استخوان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان