[اسم]

osteoporosis

قابل شمارش

1 پوکی استخوان

معادل ها در دیکشنری فارسی: پوکی استخوان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان