[اسم]

OT

(overtime)
/oʊ ti/
غیرقابل شمارش

1 اضافه کار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان