[اسم]

ostrich

/ˈɑːstrɪtʃ/
قابل شمارش

1 شترمرغ

معادل ها در دیکشنری فارسی: شترمرغ
  • 1.ostriches cannot fly but can run very fast.
    1. شترمرغ ها نمی توانند پرواز کنند ولی می توانند خیلی سریع بدوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان