[اسم]

ostrich

/ˈɑːstrɪtʃ/
قابل شمارش

1 شترمرغ

  • 1. ostriches cannot fly but can run very fast.
    1 . شترمرغ ها نمی توانند پرواز کنند ولی می توانند خیلی سریع بدوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان