[ضمیر]

others

/ˈʌðərz/

1 دیگران

مترادف و متضاد other people
  • 1. You shouldn't expect others to do your work for you.
    1 . نباید از دیگران انتظار داشته باشید که کار شما را برایتان انجام دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان