[عبارت]

OTT

(over the top)
/ˌoʊ tiː ˈtiː/

1 بیش‌ازحد افراطی، اغراق‌آمیز

  • 1.Her make-up was a bit OTT.
    1. آرایش او کمی بیش‌ازحد بود.
  • 2.I thought the decorations were way OTT.
    2. فکر کردم تزئینات زیادی افراطی بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان