[اسم]

otter

/ˈɑːtər/
قابل شمارش

1 سمور

  • 1.Otters live in rivers and eat fish.
    1. سمور ها در رودخانه زندگی می کنند و ماهی میخورند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان