[اسم]

Paralympic Games

/ˌpɛrəˈlɪmpɪk geɪmz/
غیرقابل شمارش

1 بازی‌های پارالمپیک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان