[اسم]

paralysis

/pəˈræləsɪs/
قابل شمارش
[جمع: paralyses]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فلج از کار افتادگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فلج
  • 1.paralysis of both legs
    1. فلج هر دو پا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان