[اسم]

platform game

/ˈplætˌfɔrm geɪm/
قابل شمارش

1 بازی کامپیوتری پرشی سکوبازی

مترادف و متضاد platformer
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان