[اسم]

platelet

/plˈeɪtlət/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پلاکت (خون)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پلاکت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان