[اسم]

plateful

قابل شمارش

1 به اندازه یک بشقاب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان