[اسم]

playwright

/ˈpleɪraɪt/
قابل شمارش

1 نمایشنامه نویس

  • 1. Do you any playwright?
    1 . آیا نمایشنامه نویس می شناسی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان