[اسم]

playwright

/ˈpleɪraɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نمایشنامه نویس

معادل ها در دیکشنری فارسی: نمایشنامه‌نویس
  • 1.Do you any playwright?
    1. آیا نمایشنامه نویس می شناسی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان