[اسم]

playpen

/ˈpleɪpen/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تخت نرده دار (برای بازی بچه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: تخت نرده‌دار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان