[اسم]

pregnancy

/ˈpreɡnənsi/
قابل شمارش
[جمع: pregnancies]

1 بارداری حاملگی، آبستنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آبستنی بارداری حاملگی
  • 1.a pregnancy test
    1. یک تست بارداری
  • 2.unwanted pregnancies
    2. حاملگی ناخواسته
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان