[اسم]

prefix

/ˈpriːfɪks/
قابل شمارش

1 پیشوند

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیشوند
  • 1.could you name a prefix?
    1. می توانی یک پیشوند نام ببری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان