[اسم]

pretzel

/ˈpretsl/
قابل شمارش

1 پرتزل [نانی به شکل گره]

  • 1.a bag of pretzel
    1. یک بسته پرتزل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان