[صفت]

preternatural

/ˌpri.tərˈnæt͡ʃ.(ə)r.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more preternatural] [حالت عالی: most preternatural]

1 فوق العاده ماوراء طبیعی

مترادف و متضاد extraordinary supernatural
  • 1.autumn had arrived with preternatural speed.
    1. پاییز با سرعتی فوق العاده رسیده بود.
  • 2.preternatural phenomena
    2. پدیده های ماوراء طبیعی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان