[اسم]

preterit

/pɹɪtˈɛɹɪt/
قابل شمارش

1 ماضی (زمان/فعل)

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماضی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان