[صفت]

pretentious

/prɪˈtenʃəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more pretentious] [حالت عالی: most pretentious]

1 پر فیس و افاده خودنما، متظاهر

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرمدعا متظاهر
  • 1.He's so pretentious!
    1. او خیلی پر فیس و افاده است!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان