[صفت]

prior

/ˈpraɪər/
غیرقابل مقایسه

1 قبل قبلی

formal
مترادف و متضاد advance earlier previous later subsequent
  • 1.1. The course requires no prior knowledge of Spanish.
    1. این دوره آموزشی نیاز به دانش قبلی از زبان اسپانیایی ندارد.
  • 2.Please give us prior notice if you need an evening meal.
    2. اگر وعده شام می‌خواهید، به ما اطلاع قبلی بدهید.
prior to the meeting
قبل از جلسه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان