[اسم]

Priscilla

/prɪˈsɪlə/
غیرقابل شمارش

1 پریسیلا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان