[اسم]

prism

/ˈprɪzəm/
قابل شمارش

1 منشور (هندسه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: منشور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان