[قید]

prosocially

/proʊˈsoʊʃəli/
غیرقابل مقایسه

1 به طرز جامعه‌دوستانه

  • 1.When people spend that money prosocially on others they are happier than when they spend it on themselves.
    1. وقتی مردم پول خود را به طرز جامعه‌دوستانه‌ای برای دیگران خرج می‌کنند، خوشحال‌تر از وقتی هستند که برای خود خرج می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان